Edukacija iz fitoaromaterapije

Edukacija iz fitoaromaterapije

Nova edukacija iz fitoaromaterapije spaja znanje i iskustvo stečeno stalnim educiranjem i školovanjem na polju fito i aromaterapije  i radom s klijentima. Naš pristup edukaciji je manje konvencionalan od onih što se na hrvatskom tržištu nudi i u skladu je s  ciljevima i tendencijama Udruge da popularizira  fitoaromaterapiju i približi je što većem broju ljudi.

Kroz 8 modula proći ćemo kroz sve vitalne sustave i naučiti primijeniti fitoaromaterapiju u praksi. Edukacija će u svakom modulu objediniti osnove anatomije i fiziologije, botanike i aromaterapije. Rad je zamišljen kao interaktivan. Polaznici će imati obvezu pripreme za predavanje i samostalnog rada, ali i aktivnog sudjelovanja u nastavi. Dio nastave biti i će i praktičan rad, ovisno o modulu koji se obrađuje i planu predavanja.

Termini održavanja edukacije će se odrediti u dogovoru s grupom. Plan je da se modul odradi u jednom vikendu, subotom od 9 do 15.30 i nedjeljom od 10 do 16.30. Ako je modul obilan, to se može produžiti na 3 dana (vikend plus još jedan dan u nekom vikendu u istom mjesecu koji se dogovori s polaznicima). Ovisno o dinamiki i radu grupe te njihovom dogovoru s predavačem to je podložno izmjenama.

Edukacija osim nastavnog dijela predviđa i praktični rad. Svi polaznici edukacija dobiti će skriptu i sve što naprave u praktičnom dijelu radionice.

Prednost upisa na Edukaciju imaju naši članovi i oni koji su završili Edukaciju iz prirodne kozmetike. Radi se u malim grupama.

Edukacije idu u ritmu jedan modul mjesečno. Edukacija starta u drugom dijelu listopada.

Edukaciju vode fitoaromaterapeuti s dugogodišnjim praktičnim iskustvom i znanjem.

Za sve edukacije potrebno se prijaviti jer je broj mjesta u grupi ograničen.

Prijavi se!