Milena Gemić

Milena Gemić, mag. pharm. 2005. godine diplomirala je na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, studij farmacije, i stekla visoku stručnu spremu i stručno zvanje magistar farmacije. 
Godine 2015. završila je verificirani program stručnog usavršavanja za fitoaromaterapeuta kod dr. sc. Stribora Markovića na Strukovnom učilištu Krešimir u Zagrebu.
Stečena znanja svakodnevno koristi u ljekarničkoj praksi.