Stručni tim (Meri, Jana, Boris i Goran) svoje ogromno znanje nesebično daruju svakom svojem članu.
Sretna sam što sam dio Eterica.