Edukacije u Udruzi EteriCo

Edukacija iz fitoaromaterapije

Nova edukacija iz fitoaromaterapije spaja znanje i iskustvo stečeno stalnim educiranjem i školovanjem na polju fito i aromaterapije  i radom s klijentima. Naš pristup edukaciji je manje konvencionalan od onih što se na hrvatskom tržištu nudi i u skladu je s  ciljevima i tendencijama Udruge da popularizira  fitoaromaterapiju i približi je što većem broju ljudi.

Kroz 8 modula proći ćemo kroz sve vitalne sustave i naučiti primijeniti fitoaromaterapiju u praksi. Edukacija će u svakom modulu objediniti osnove anatomije i fiziologije, botanike i aromaterapije. Rad je zamišljen kao interaktivan. Polaznici će imati obvezu pripreme za predavanje i samostalnog rada, ali i aktivnog sudjelovanja u nastavi. Dio nastave biti i će i praktičan rad, ovisno o modulu koji se obrađuje i planu predavanja.

Opširnije o programu.


Kompletna edukacija iz prirodne kozmetike

Naša edukacija iz prirodne kozmetike sastoji se od 7 modula kroz koje se polako napreduje od jednostavnih prema kompleksnijim pripravcima. Svaki modul ima teorijski i praktični dio.

Na ovim radionicama polaznici samostalno izrađuju sve pripravke uz naše stručno vodstvo i sa svake edukacije odlaze sa skriptom koja sadrži teorijski dio i sve recepture koje se izrađuju na edukaciji, te s pripravcima koji su sami napravili.

Radi se u malim grupama (6-8 polaznika). Edukacija se planira tako da svaki mjesec imamo na programu novi modul.

Opširnije o programu.


Edukacija iz napredne kozmetike

Nova edukacija.

Opširnije o programu.


Medicinska fitoaromaterapija za fizioterapeute, masere i alternativne terapeute

Program je zamišljen kao edukacija namijenjena profesionalcima na području rehabilitacije, fizioterapije, masaže i srodnih djelatnosti – svima koji svoj posao mogu unaprijediti kroz poznavanje i primjenu fitoaromaterapije.

Opširnije o programu.


Ekološka domaćica

Na radionicama se prolazi kroz teorijski dio gdje se upoznajemo s novim terminima, aktivnim tvarima, njihovim karakteristikama i djelovanjem, a kroz praktični dio to znanje odmah primjenjujemo.

Polaznici samostalno izrađuju pripravke (detrdžente, sredstva za čišćenje i održavanje svih kućanskih površina, aromaterapijske pripravke za dom i sl.)  i po završetku radionice ih odnose kući.

Teorijski dio traje oko sat i pol. Ukupno trajanje radionice je oko 4 sata.

Opširnije o programu.