Edukacija iz fitoaromaterapije, biografije

Edukaciju vode fitoaromaterapeuti s dugogodišnjim praktičnim iskustvom i znanjem.

Goran Smirčić, aromaterapeut i nutricionist, ima 15-godišnje iskustvo u praktičnom radu sa eteričnim uljima, pokretač je Fitonutricionizma®, smjera koji objedinjuje fitoaromaterapiju i prehranu.

Objavljuje stručne i novinske članke, te drži predavanja i radionice.


Boris Oštarić je naš stalni suradnik, školovani aromaterapeut i naš privatni profesor Baltazar.

Iznimno stručan, zabavan i duhovit s velikom željom za novim i neponovljivim.

On je i naš čovjek za destilaciju, i za sve komplicirane i velike projekte koje radimo.

Prof. Baltazar uvijek nađe rješenje, i od naoko nemogućeg napravi moguće.


 

Milena Kladar, mag. pharm. 2005. godine diplomirala je na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, studij farmacije, i stekla visoku stručnu spremu i stručno zvanje magistar farmacije.

Godine 2015. završila je verificirani program stručnog usavršavanja za fitoaromaterapeuta kod dr. sc. Stribora Markovića na Strukovnom učilištu Krešimir u Zagrebu.

Stečena znanja svakodnevno koristi u ljekarničkoj praksi.