MODUL 1 – Uvod u fitoterapiju & Uvod u aromaterapiju

Da bismo naučili pisati i čitati prvo učimo slova. Tako ćemo i mi krenuti, ab ovo. Područje kojim se bavimo je zapravo jako široko, moramo  „zagrebati“ u osnove botanike da bi naučili što je to uopće fitoterapija, kako se razvijala kroz povijest te koje joj mjesto pripada u medicini 21. stoljeća. Naučit ćemo i koje su to sve vrste ekstrakata koje radimo iz biljnog materijala te koje su razlike među njima. Neke od njih ćemo kasnije naučiti i izraditi u modulima Praktikuma, a ljekovitim biljem i njegovim djelovanjem na sve sustave ćemo se baviti kroz sve module edukacije.

Sličan pristup imamo i kod aromaterapije -krećemo od samog početka, dobivanja eteričnih ulja. Koji su to sve načini na koji se dobivaju eterična ulja, iz kojih sve biljnih dijelova i organa dobivaju, o čemu ovisi sastav eteričnih ulje, kako se kontrolira njihova kvaliteta te kako se pravilno označavaju.

Proći ćemo i kemizam te djelovanje eteričnih ulja koja najčešće koristimo u praksi, a s njima i njihovim djelovanjem ćemo se opet baviti kroz sve edukacijske module.

 

2. MODUL – PROBAVNI SUSTAV 1. DIO

Prijavi se!