MODUL 2 – Hladna saponifikacija – samostalna izrada sapuna

Hladna saponifikacija je proces izrade sapuna u kojem imamo apsolutnu kontrolu nad cijelim procesom nastanka sapuna te kreiramo sve njegove osobine i vrijednosti. Ne treba je brkati s izradom sapuna od gotovih baza koje počesto nemaju veze s prirodnom kozmetikom.

Ovaj se modul sastoji od dvije radionice:

Male školice sapuna u kojoj savladamo osnove izrade sapuna, te

Kreativne radionice sapuna u kojoj ulazimo dublje u problematiku same saponifikacije i utjecaj masnih kiselina na sapun. Učimo i desetak tehnika “oslikavanja” sapuna.

Više o radionicama provjerite na linkovima.

Radionice sapuna:

     MALA ŠKOLICA SAPUNA

     KREATIVNA RADIONICA SAPUNA