MODUL 2 – Hladna saponifikacija – samostalna izrada sapuna

Ovaj modul je podijeljen na dvije radionice. Prva je namijenjena početnicima u izradi sapuna, a druga onim koji već imaju neko predznanje. S obzirom na to da su vrlo opširne i vremenski zahtjevne ove se radionice organiziraju isključivo vikendima. Kako je interes za sapune velik ovaj modul se ponavlja nekoliko puta kroz godinu.