Suglasnost za prikupljanje i obradu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom za zaštitu osobnih podataka

Učlanjivanjem u Udrugu EteriCo ili prijavom za sudjelovanje u programima koje Udruga EteriCo organizira, dajem privolu Udruzi EteriCo da prikuplja moje osobne podatke (npr. ime i prezime, telefonski broj, adresu elektroničke pošte) te da ih obrađuje u svrhu obavještavanja o aktivnostima Udruge (edukacija, radionice, predavanja, programima organiziranima za članove) putem telefona i/ili e-maila.

Navedeni osobni podaci mogu se koristiti samo u navedene svrhe.

Voditelj obrade osobnih podataka poduzima sve tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka će čuvati moje osobne podatke sve dok postoji pravni temelj za obradu (privola).

Predmetnu privolu dajem dobrovoljno te potvrđujem da sam upoznat/a da u bilo koje vrijeme mogu povući privolu. Također sam upoznat/a da, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka, mogu pod određenim uvjetima, koristiti svoja prava da dobijem potvrdu o obradi, izvršiti uvid u svoje osobne podatke, ispraviti ili dopuniti svoje osobne podatke, prigovoriti daljnjoj obradi, te zatražiti brisanje svojih osobnih podataka.

Sve ostale informacije vezano za obradu svojih osobnih podataka mogu dobiti upitom na adresu elektroničke pošte eterico.udruga@gmail.com.